PrintEn spennende reise i jernmalmens fotspor


Fauskodammens Venner inviterer tirsdag til en guidet tur til jernvinneanlegg i Smådøl, et av Norges største enkelt-anlegg fra rometid/eldre jernalder

Tekst: Redaksjonen

 
 

Bente Fønnebø er en av Nore og Uvdals fremste formidlere av områdets og dalens natur- og kulturskatter. Hun har vært sentral i utviklingen av Fauskodammen Kulturpark, og er også leder av interesseorganisasjonen Fauskodammens Venner som ivaretar og videreutvikler kulturparken.

- Tirsdag i Middelalderuka inviterer Fauskodammens Venner til en tur der vi skal se og oppleve hvordan rester etter myrenes gull: myrmalmen, ser ut i det opprinnelige landskapet. Det største jernvinne-anlegget som ligger i kulturparken i Smådøl, skal vi vise under den guidede turen, den er definert ett av Norges største enkelt-anlegg fra rometid /eldre jernalder (før år 700) der myrmalm fra myrene omkring gjorde det mulig å fremstille smibart jern av høy kvalitet. Til jernvinna trengtes furu og man mener lokalbefolkningen fikk arbeid med å skaffe ved til ovnen og hente opp myrmalmen på høsten. Mange spørsmål er ubesvarte og vi vil dele disse med deltagerne. For tonnevis med jern er fraktet ut av området, antagelig på kløvhest på høsten eller på slede vinterstid. Vi går på en bevart hulvegen som fører fra anlegget og innover dalen, forteller Bente Fønnebø.

Noen hundre år senere, fortsatte utvinning av myrmalm, men jernvinneplassen er endret og de neste anlegg de vil vise, har en helt annen karakter og slagg. Nå er vi kommet til vikingtid- middelalder og stiller nye spørsmål omkring teknikker, håndverk og kunnskap.

Myrmalmens betydning for Numedals velstand og utvikling er på mange måter underkjent da det ikke som i andre dalfører har vært store prosjekter som har krevd arkeologiske undersøkelser av anleggene i utmark og setergrender. Før jernalderen, var metallet kun for de velstående, gjerne som byttegaver og status, sjelden som bruksting for hverdagens behov. Når jernet ble tilgjengelig gjennom myrmalmen, satte det i gang en kraftig utvikling både med hensyn til til jord- og skogbruk, som ploger, økser, ljåer og alt av hengsler og hesteutstyr, jakt og vern. I dag kan det være vanskelig å fatte hvilke ressurs jernet i Numedal innebar.

Dette vil bli belyst på turen tirsdag med oppmøte i Smådølvegen 714, ved gapahuken i Fauskodammen Kulturpark.

 

 www.fauskodammen.no