PrintKvinnerUT – der kvinner møtes
Foto: Norges Bygdekvinnelag

Sosan Mollestad fra Norges Bygdekvinnelag kommer til Rødberg bibliotek onsdag 9. oktober for å fortelle om prosjektet KvinnerUt

Tekst: Redaksjonen. Foto: Norges Bygdekvinnelag

 

 
 

Sosan Asgari Mollestad er prosjektleder for KvinnerUt, og er en svært levende, kunnskapsrik og inspirerende foredragsholder. Sosan flyktet fra Iran som 21 åring, og har bodd og arbeidet i Norge siden 1985. Hennes hovedoppgave i Kvinner Ut-prosjektet er å etablere møteplasser og kvinnenettverk som styrker minoritetskvinner og tilflytteres deltagelse i lokalsamfunnet og heve integreringskompetansen til bygdefolket.

Nore bygdekvinnelag er arrangør av onsdagens arrangement på Rødberg bibliotek, og spanderer tradisjonen tro både kaffe og kaker