Numedalsnett
Onsdag 19. juni   |     Du er her: Forsiden >
PrintRødberg er med i den internasjonale arkitektkonkurransen Europan 15 som ble lansert den 18. mars


Europan er en idékonkurranse for unge arkitekter, landskapsarkitekter og urbanister. Temaet for konkurransen er “
Den produktive byen 2”, som handler om ressurser, mobilitet og sosial kapital.

Pressemelding: Tone Berge, Sekretær i Europan Norge


 
 
 

Sentrale spørsmål i konkurranseprogrammene er hvordan kommunene kan utvikle sine sentrumsområder, fylle dem med liv og bli attraktive møtesteder. Europan Norge presenterer tre tomter i norske tettsteder og ser på effekten av sentralisering. Europan 15 byr på utfordringer i territoriell og lokal skala: Kan unge arkitekter finne løsninger som bidrar til en produktiv balanse mellom urbane og landlige områder?

De norske tomtene i Europan 15 er Rødberg, Kautokeino og Raufoss. De norske tomtene er spredt over hele landet, men de deler noen likheter: Hver by har en unik posisjon i et nettverk av relasjoner innen kollektiv kunnskap, næringer og økosystemer. Hver av tomtene reiser komplekse spørsmål om samspillet mellom det landlige og urbane, det lokale og globale.

Omstillingen i kommune- og fylkessektoren er et bakteppe for kommunene som deltar i årets konkurranse. Hvordan kan tettstedene som deltar i konkurransen posisjonere seg for fremtiden? Hvordan kan urbane kvaliteter tilføres slik at bosetningene kan bli og forbli attraktive møtesteder for nyskapende næringer? Hvordan kan tettsteder i rurale strøk holde på innbyggerne sine og skape vekst?

Alle tomtene gir muligheter for å undersøke nye former for mobilitet og forbindelser, og ber om friske blikk og smarte løsninger for hvordan utforming av offentlige møtesteder kan bidra til verdiskaping både sosialt og økonomisk.

Rødberg - intensify the productive territory

Nore og Uvdal kommune ønsker ideer for hvordan Rødberg sentrum kan gjøres mer attraktivt som sosialt møtested og som arena for nyetableringer. Kommunen ber om en helhetlig plan for en variasjon av sosiale møtesteder og bedre forbindelser mellom sentrumsområdene i Rødberg. Her ønskes en visualisert strategi for programmering av offentlige arealer samt eksisterende og mulige nye bygninger. Konkurransedeltakerne inviteres til å undersøke innovative løsninger for mobilitet, og foreslå konsepter for nye programmer som kan gjøre Rødberg til en node i det produktive nettverket som Numedal og Kongsbergregionen utgjør. Det er en målsetning at konkurranseforslagene skal skape nye synergier blant eksisterende og potensielle nye aktører.

Rødberg er det administrative senteret i Nore og Uvdal, en stor fjellkommune med rike jordbrukstradisjoner øverst i Numedal. Rødberg vokste fra noen få gårder til å bli et industrielt samfunn med etableringen av kraftverket Nore 1, som var det største kraftverket i Nord-Europa da det åpnet i 1928. Jordbruk er fremdeles en viktig inntektskilde i kommunen, som har 108 gårdsbruk med dyrehold.

Rødberg er også handelssenter i Nore og Uvdal, og selv om Rødberg bare har 500 innbyggere har tettstedet en av de mest lønnsomme Kiwi-butikkene i hele Kongsbergregionen. Nore og Uvdal kommune dekker et stort geografisk område og inkluderer en betydelig andel av Hardangervidda Nasjonalpark. Fjellandskapet tiltrekker store mengder hytteinnbyggere som i helger og ferier medfører en økning av innbyggertallet fra 2.500 innbyggere til opp mot 20.000.

Hyttekulturen kan defineres som en utvidet urbanitet. I Europan-konkurransen inviteres deltakerne til å se på hvordan det kan skapes nye koblinger mellom det urbane og det rurale. Et sentralt spørsmål i konkurransen er hvordan Rødberg kan bli et mer attraktivt sted for sine lokale innbyggere, hyttebefolkningen og besøkende. Hvordan kan Rødberg benytte seg av strømningene i territoriet, og bli et samlingspunkt som genererer ny aktivitet i regionen?

Kommunen oppfordrer konkurransedeltakerne i Europan til å koble Rødberg på et nettverk av bærekraftige initiativer i Numedal. Den Grønne Korridoren, et initiativ fra Buskerud fylke, er et ladesystem for elektriske biler fra Kongsberg til Geilo. I teknologibyen Kongsberg finnes det allerede selvkjørende busser på bilveiene. I Nore og Uvdal står jordbruket sterkt, men er under press og Rødberg har kompetansearbeidsplasser innen energi; Hvordan kan Rødberg ta del i innovasjonen og nye teknologier i regionen?

Oppdragsgiver er Nore og Uvdal kommune.

Se presentasjon av Rødberg og finn konkurranseprogrammet på nettsiden til Europan Norge her:

http://europan.no/e15-roedberg/

 

Kalender for Europan 15 - Norge

 

29. april: Tomtebefaring Rødberg

8. mai: Tomtebefaring Kautokeino

10. mai: Tomtebefaring Raufoss

14. juni: Frist for spørsmål til konkurransen

28 juni: Frist for svar

28 juli: Frist for innlevering av konkurransen

2. desember: Offentliggjøring av vinnere

 

Europan er en idékonkurranse for unge arkitekter, landskapsarkitekter og urbanister. Både profesjonelle og studenter kan delta. Alle deltakerteam må ha en representant med godkjent utdanning fra en europeisk utdanningsinstitusjon.

 

Europan Europa

Se presentasjon av alle de europeiske tomtene på nettsiden til Europan Europa:

https://www.europan-europe.eu/en/session/europan-15/sites

 

Kontaktinfo Europan Norge

Tone Berge

Sekretær i Europan Norge

Mobil: 40223019

post@europan.no

www.europan.no

 

Kontaktinfo Nore og Uvdal kommune

Målfrid Toeneiet

Konst. kommunalsjef for NMK /Virksomhetsleder næring

Mobil: 91738065

mato@noreuvdal.no

 

Om Europan:

 

      Europeisk arkitektur- og byutviklingskonkurranse for arkitekter, landskapsarkitekter og planleggere under 40 år. Målet med konkurransen er innovasjon innen arkitekturfaget og å gi unge arkitekter oppdrag.

      I styret for Europan Norge sitter representanter fra Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim, Bergen Arkitekthøgskole, Norske Arkitekters Landsforbund, Design og arkitektur Norge og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Sekretariatet drives av arkitektkontoret Kaleidoscope Nordic.

      Europan Norge ble grunnlagt i 2003 av Cornelius Brekke.

Konkurransen arrangeres annen hvert år
Aktiviteter neste syv dager:

TittelDag / TidStedKommuneKategori
Vis flere aktiviteter Vis faste aktiviteter Registrer ny aktivitet
Dagens ordtak
Dødsannonser
(Fra Aftenposten-krever logg inn)

Nore og Uvdal
Rollag
Flesberg
Kongsberg

Bursdager i dag
Numedal
Ann Kristin Traaen, Rollag (34)
anette lislelid sevlejordet, rødberg (28)
Petter Andersen Undebakke, UVDAL (14)
Synne Fløtaker, Lampeland (14)
Britt oddrun Presterud, Uvdal (78)
Elin Tormodsgard, Lampeland (44)
Fornavn:

Etternavn:

Fødselsdato (dd.mm.yyyy):

Postnr:

Poststed:

E-post:

Kongsberg
JENNY NÆSS, KONGSBERG (20)
Andre eller uspesifisert bosted
Merete Omholt Olsen (44)
Lasse Duesund, Bergen (29)
Anders Gulli, Tromsø (43)
Alexander Holtan Aaulisether, Svene (32)
Lokale portalerDel bildene dine på Numedalsnett

Del informasjon i DIN LOKALAVIS !!

1. Send tekst på epost til Redaktøren eller på mobil til tlf 977 90 790
2. Bilder sendes på epost til Redaktøren eller på mobil til tlf 977 90 790
3. Skriv gjerne hvilken dag du ønsker at saken legges ut

Dette nettstedet eies og drives av Nnet.no AS.   Mobil 977 90 790
Postadresse: Nnet.no AS, Nore og Uvdal Næringspark, N-3632 Uvdal, NORWAY.
Ansvarlig redaktør:
Knut Morten Bjørnsrud
Redaktør: Knut Morten Bjørnsrud   Mobil 977 90 790    Epost: Redaktøren