Uvdal Pensjonistforening
 
Firmainfo

ARTIKLER OM OSS

Når historien blir synlig

Uvdal pensjonistforening feiret i går kveld 30 års jubileum

Dialektord i Uvdal
15. oktober 2003
Her er det samlet gamle dialektord fra Uvdal. Mange av ordene blir brukt idag, men det er også mange som er i ferd med å gå i "glemmeboken". 
Av Halvard Bjørnsrud.
Kilder:
* "Dialektord ved Nore og Uvdal Dialektlag"
* "Som Daga`lir" Ordtak/gullord: Aase Aasberg Grevsgard
* Lars-Erik Jacobsen

UTTALEBETEGNELSER:

l - betegner tykk l

: - betegner lydlengde, forlengelse av vokalen før

s - lik s som f.eks.  i hysj

 

 

armodsele                                            maktesløs, slapp, skjelven(mangel på blodsukker - ørmektig)

anløkt                                                  lattermild

ante elle                                              enten eller
anløkt                                                  lattermild
antøneprat                                            ufyselig tullprat
annsam                                               har det travelt (kan hende masute om person)
eller masute
anletet                                                 ansiktet
asslig                                                  slem
attre se                                                ombestemme seg, trekke seg tilbake
attende                                                tilbake
agonsjuk                                              misunnelig

auskle                                                  ensomt

bakels                                                  kaker

ba:le                                                    ?
ballint                                                  vanskelig
bemann                                               en som gikk rundt å ba til bryllup e.t.c.
bie                                                       bli værende
binde                                                   knytte sammen - strikke  eller også binde kønn.  

bisk                                                     sint, morsk

bisken                                                 frokosten

ble:ja                                                   velge, plukke ut

blekkje                                                 blad, blekke

blengsur mjølk - egentlig kjellarmjølk      surnet skummet melk , lagres i kjelleren til sommerbruk.
bleng av kjellarmjølk
blåkleu                                                 kulørt tøy, (ikke vadmel) (gvåndagskleu)
bore                                                     bælje, om okse
kjyn fekk boresjuke
bot                                                       lapp
bonding                                                strikketøy
bomsin                                                 unett
brennheit                                              bråsint
brandefant                                            stor, sterk kar
branke på    (brånke)                             ødelegge
brekje - seg til noe                                mase
brannjøn                                               smidd tribeina "krakk" i peisen (gryte- eller kjelefot)
brettug                                                 vanskelig - med mat/kler.
brurenugg                                             brudgommens forlover
butt i butt                                             front mot front
butte i mot                                           stoppe/stange i mot
brynekøpp                                            avlang, vanntett kopp - hekk i beltet- oppbevare ljåbrynet i, brukt i slåtten
bærakjyr                                              ku som skal kalve
børrføtt                                                barbeint
bæleverk                                              stort og tungvint
bøte                                                     reparere
bånetjukk  - trek                                   gravid
båkå køppan                                        briskeløgbåkå trekopper på setra

daglaus                                                fullbåren
detta eller dettan                                   det
denna   eller dennan                              dette
dildrin                                                   skranglete 
 - ustø
drøvel                                                   dripil
dronte                                                  vente, hale ut tiden (liggje å vente - dra ut tie etter at vekkjeklukka har ringt)
drukt                                                    ensomt
dryvje                                                   ei mengde

dugul                                                    formiddagsmat

dulte                                                     dytte, skumpe

dyttint                                                   trangt, innestengt
dynja                                                    avfallshaug
dø:rt                                                     skjult
døvin                                                    doven eller vissen

dynne                                                   døra

dåsin                                                   eske (også brukt om vekkeklokke) (tobakk eller snusdåse)(varekasse for lommeklukke)
dynne  - et att dynne                             døre
dubbe                                                  småsove

dåsemat                                               hermetikk

døtt                                                      forsagt, ille til mote

 

elle                                                      eller
ellhus                                                   bryggerhus
ell gjersel                                              ildsted
eit kast                                                 om lefsekling - 4 stykker
ei mørk                                                 1/4 kilo (ei mark)
ein pøtt                                                 1 liter
ein settong                                            6 liter
einstøing                                               godtroende (ein som heldt se for se sjøl) (kanhende noko original?)

esle   (til å gjera noko)                           spare, tiltenkt

ette hørt                                                etter hvert
ense                                                     berøre ( ta på ting) (oppfatte) anse?
endevende (snu opp ned på)                   leite etter noe
eplu                                                      poteter

feste                                                     gjort avtale
festepeng                                              håndpenger (forskudd på avtalt arbeid)
fetasko                                                   sko avv reinskin

fisle    (fisle på spæln)                           sladre

flukst                                                    rikelig, nok

fjedre                                                   flørte, sverme

flutt  (har flutt - å fløta)                           flyttet

fotlykkje                                               slenge en brett på dyna med føttene i fotenden

framfus                                                freidig, pågående

fritte ut                                                spørre utf
fjampin                                                unett  (Tung å handtere)
fli me                                                  stelle meg
fli me                                                  gi meg
fløt                                                      fett på rømmegrøten
frau                                                     skum når en handmjelker
føe                                                      bakenden (ræva)
ful  - innful                                           sleip - ondskapsfull
fyrask                                                 fyrstikkeske
fyri                                                     går føre, foran
 

 

gapledde                                              gapskrattet

gat inkje                                               sa/nevnte ingenting

gjeslegut                                              gjetergutt

gjetast, inkje gjetast                             spørres, må ikke fortelles
gjestebø                                               bryllup - selskap

glettin   (i augun)                                   flakkende blikk

glype  - glipe                                         liten sprekk

glå or                                                    besvime - miste pusten - besvime - uveta.

grann                                                    tynn

gruste                                                   grøste

grytt                                                     morsk

grålin                                                    sulten

guve - sitt o guve                                   sitte uvirksom
grde                                                  hvelvet

gvørde trøg                                            ligge etter hverandre, mage mot rygg

lvtørve                                               gulvfille (køppefille  sessefille)

gådde inkje noko                                  merket ikke noe

gå:rute                                                  stripete
gåtehøl                                                 knappehull
 
hasj                                                      hals

halvtøggjin                                            halvtygget

halt kurt                                                hold kjeft, vær stille

hektaglas                                              vindu til å åpne                                                 

la på                                                holdt på, strevde
hespil                                                   garnbunt
hete                                                     varm i været

hi sia                                                    andre siden

hin og den                                             den ene og den andre

hine                                                      andre

hutin                                                     nifs - uhyggelig
hirin                                                      føle seg uvel
hivil                                                      trekkeren på ur - klokke
lge o Hølje                                       Helga og Helge

rningen                                              halvparten

rningen tå det hørne                           halvparten av det halve

rningen tå hørt                                  halvparten av hvert
holkjåkå                                              svær tynn i ansiktet
huge                                                   rope
huku                                                   haken - i ansiktet
hutint                                                  kaldt været
hugugalinn                                          svimmel
hugubry                                               tankearbeid
hønn                                                   horn
hølug                                                  herdet - om personer
høkje                                                  stav - spasserstokk ( om krokute kjerring - ei gamal hørkje
høkken                                               hvem
  

ijes inkje                                             gidd ikke

i jørkveld                                              i gårkveld

in onde                                                innunder
irskeleg                                               ekkel
isbrone                                              isbrann
ikønn                                                  ekorn


jallen                                                   hemsen 
jamsis                                                 side ved side
jase                                                     hare
jatte med                                              være enig
jellkatt                                                  kastrert katt
jelle  - jalke                                           kastrere
jiste                                                     utett
jø:sen                                                  gufsen
jønn                                                     jern
jønnstaur                                             spett
ijørkveld                                               i går kveld
jusle  - livjusle                                      livreim - belte

jåle  - jålete                                          vil være fin

kakubryne                                            brødskive
kan                                                      oss
kaun                                                    verkebyll
kakke                                                   banke på - døra
kjell                                                      tykt pledd
kjakje                                                   kinn
kjeip                                                     åregaffel - på båt
kjeik                                                     svai i ryggen
kjeiva                                                   venstra - v.hand
kjeta                                                    kile, om mennesker

kjisle                                                    katt som føder

kjå                                                       mase

kjåkåsam                                              masete
kleise                                                   talefeil - prate ureint
klen                                                     sjuk
kløpp                                                   smal bru  (låvåkløpp - burskløpp

knattre frammi                                       bryte inn i andres samtale

knisle                                                   fnise

knote                                                    blande inn bokmål inn i bygdedialekt

kont                                                     sekk av never eller tre
kope                                                    se på  - glane - glo

krakjin                                                  stakkaren
krøksin                                                 skrøpelig - støl og stiv
krimsjuk                                               forkjølet - influensa

kraune                                                  klage - jamre

krela                                                     sitrer, ivrer, klør etter

kremte kleu                                           kryste klær, håndvaske

krilla                                                     meslinger

krusefarin                                              medtatt

kruste                                                   knaste

krøsskaste                                            korslegge (med føtan)
kvek                                                     kvikk
kvie seg                                                grue seg (vegre seg)
kvåmne                                                 kveles
kryne                                                   hardhendt behandling
kåmmårn                                              utedo
kå                                                        snu høyet
 

lauk                                                     løk 

lekje                                                     trerenne, vannrenne

less ikkje vale                                       lot som ingenting

let                                                        farge

let upp                                                  lukk opp
løggle                                                   morosamt
løken                                                   bekken (kan være en stillerennede bekk)
løk                                                      lokk

løp (fortid av laupe)                               gikk, løper

løpp                                                    frosk

 

matgrisu                                               matrester
makk                                                                     jordmark

matombyte                                           skifte kost, matforandring

mat-tiug                                                matlysten

marks, la te marks                                la merke til
marisup                                               varm nymelke melk
maugle                                                mulig

messe                                                 mase
menåtte                                               midnatt
metare                                                 bedre

mige                                                     late vannet

møije                                                    godgjøre seg

monse                                                  tygge maten halvbløt
myrøyk                                                 bål som røykla for å fjerne insekter fra buskapen
møllbenk                                               utvendig og eller innvenndig isolasjonsmur  på tømmerstuer - jordvoll.
møllråe                                                 avstengning av taket til å legge jord oppi
møle                                                    liten (bit) sukkermøle
møbbro                                                 morbror

mate                                                    fore dyr

 
natte, ein                                              berg, eit
neke                                                     gni

nukk                                                     sammenkrøllet, kveilet

nyo, tå nyo                                            ny, av nytt
nurv                                                      liten av vekst

nøkk                                                     nokk

nøkle                                                    noen få

nøyte se                                               skynde seg
nøre i - nøre opp i                                  fyre opp i ovnen

 

ok se fram                                           ålte seg fram på baken

ompiing                                               forandring, ommøblering

ola frampå  (orda)                                 snakket frampå

 "    innpå                                              snakket innpå

 "    otor                                                få en til å fortelle

 
pek - pellement                                    skøyerstrek
plondre                                                vanskelig

pikk mett                                              helt full 

pikke på dynne                                     banke på døra

preines - preinas                                   erter

preinsleven                                           høylytt erting, krangling
prim                                                     brun ost 

putt                                                      boks, kartong

puttin - småsur                                      fornærmet, småsur
pønske på                                             lure på  - planlegge
på veg                                                   gravid

påstlin                                                  porselen

på tiss                                                  på ferde  - hø er på tiss/ferde
 

rabb                                                     fjellbjørk

rabbe                                                    prate

rak                                                       rett

rakt på                                                  rett på
rakleverk                                              dårlig håndtverk
ratt,  kjem att ratt                                 kommer igjen med en gang
raute - ryt                                            snorke

reidde med kjeften                                skar grimaser

rein                                                      jordkant, jordskråning - nederst på åkeren.

renne te                                                lettvint, liketil

reta                                                     erte
remja                                                  skrike
revtent                                                 ujevne, utstående tenner
rikte                                                    knirke
ringje                                                   bøtte (mjelkerinje)
ringje - kime                                        med kirkeklokker

rifte   - ei                                             flengje

risgard (utt.gal)                                     gjerde av brisk, kvister, trær o.l.
røku                                                    spade - skuffe - til å maka med.
rødig                                                   frisk
ryr                                                       udrøy
råm                                                     ru, hes
råkåfisk                                               rakørret
 

saumfårå                                            undersøke 

sende                                                 sandet, kornet (sende om primkoking)

sengjeba:le                                          sengekanten

sengjegång                                          et sett sengeklær

sekkje i svølgen                                   sette fast i halsen
senadrått                                             senastrekk
sepasi stakk                                        sidt skjørt med ujevn fall/skjørtekant
sjaber                                                  ussel
sjelderi                                                bilde
skogen ha "stakka" se                         skogen er snødekt
sjobu                                                  første rommet i seterbu - (vaktabu?)
skjære                                                saks
Sjugurd                                               Syver
skørin                                                  f. eks benk i kirka
skry                                                   hoste, harke

sjårå                                                    ustø gange

skinnhit                                               sekk av skinn

å skjefte                                               sette på skaft

skulke                                                  titte
skyvju                                                  spisebord til å slå opp etter veggen

skøkko                                                 skakke, skrå

skølles                                                 synes/sees godt

skølvin                                                  skjelven

skårågå                                               gå i sikk sakk    (om ljåslått - kåråslå)

sleggja i veg                                         slenger i vei med en rask, subbete gange
sleva                                                    sikle
slurpe                                                   supe
sli ette                                                  glad i, lysten på

slut      (sluteksla)                                 krokete, bøyd framover     (også om lave skuldre)

sloe                                                      slask

blautprim                                             bløtt, mykt prim

snat                                                    snart

snopint                                                nakent

snøyvin                                                snedig/god til å få det til
snuru                                                   snare (snarefangst)
snurt                                                    fornærma
sneis  - ei                                            strikkepinne
spekju  -  gardspekju                             gjerdesprosser

spelekom                                             bolle

spik                                                     pek
spetu                                                   kile av tre  (ljåspetu)
spijil                                                    speil
sprisle                                                  sprelle
surke te                                                grise til
surmule                                                gretten

sval, eit                                                 gang

svalshelle                                              steinhelle  utenfor inngaang

svars   tesvars                                       tilstede
strylle                                                  liten pose (kremarhus)
søltin                                                    sulten
sønde                                                   synde

søndele                                               synderlig (beklagelig - sørgelig)

søngje                                                  sunget

søye opp                                              koke opp
 
tanntre                                                 gneldre
tok  tane                                              la på sprang

te inkjes                                               til ingen nytte, fånyttes

tenja                                                   springe

tesu                                                     tøysko
teine                                                    kurv til å ha høy i  (vandlateine)
tev                                                       lukt
tidd                                                     drektig
tint                                                      liten flaske

tomreipes                                             tomhendt  (uten lass)

traulig                                                   treg, tungvinn

treine                                                    streve
treakk                                                   hard lakris
trevale                                                  tungvint

trekleggen                                             tjukkleggen

trøtin                                                    hoven, hevelse
tukle  med                                            klå på
tute                                                     gråte
tørve                                                    vaskeklut
trågåstølk                                             skavgras (brukt som skurekost)

tråtte                                                    tåle

tukke se                                              flytte på seg

lis                                                     Tordis

tømte                                                   tippe, anslå

Tørjer                                                    Torgeir
 
uglesett                                               ikke godtatt, om mennesker
ulone                                                   dårlig humør
umote                                                  motløs
ureip                                                    slem
unnsele                                               sjenert
uveta                                                    besvime

umegd                                                  tenåringer

uvle                                                     håndledd

 
vand                                                    burtskjemt
vandle                                                 lage fordotter (vandlateine)
vångar                                                 (øl) bolle av tre

vaklevølin                                              ustø

varmeflaske                                           termos

vasle i kjeften                                        sikle, tennene løper i vann
vassfis                                                 når du fisker og ikke får noe
vasspost                                              vannkran

varp                                                     minnested

vilska -  få vilska                                   miste sted/retningssansen
viuspennil                                             ring med "lås", vridd av bjørk eller vier - (halsklave)
vongar                                                  trekopp av nute
vreite                                                    grøfte, drenere
vreiste                                                  bremse
vøttu                                                    vanter (på hendene)
vøllro                                                    utlagt slåttemark
viuspennil                                            ring med "lås" laget av bjerk eller vier (halsklave for husdyr)
våe                                                     hjelpesløs person - stakkar
vånk                                                    vanfør
våråstyre                                             reserve
våtte                                                    bry seg
vå                                                        vasse, vade

æsjbikkje                                              elgshund              
æmin                                                  smakløs
 

ølbøjin                                                  albuen

Øli                                                        Eli

økklun                                                  anklene
øksle                                                   skulderen
ørsk                                                     vill etter
ørsklo                                                  gå i svime

ørte                                                      terge, erte

ørtle                                                     flaut, leit
ørvønin                                                 kvie seg

øyreknutan                                           ørefeste

 

ålag                                                    mål, sette seg mål
åvafør                                                  ovenfor
 
Utryk:
hon i vill                                           borte vekk
 

                                   

 

Foto i logo: Fra Nore og Uvdal fotoarkiv.